Ürün Açıklaması

Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan gerçek ya da tüzel kişi işletmelerce gerçekleştirilen araştırma ve geliştirmeye dayalı, ürün ve/veya süreçte teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan projelere sahip KOBİ’lerin KGF’nin %100 kefaleti ile TÜBİTAK tarafından yapılan transfer ödemelerinin teminatlandırılması sağlanmaktadır.

Ürün Vadesi

Kefalet vadesi, firma ile TÜBİTAK arasında imzalanan proje sözleşmesinde belirtilen proje destek bitiş tarihine, TÜBİTAK tarafından öngörülen sürenin ilavesiyle belirlenir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Özkaynağı

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

TÜBİTAK

Kefalet Limiti

İşletme başına toplam kefalet limiti: 1,25 milyon TL veya muadili yabancı para.

Azami Kefalet Oranı

%100

Ücret ve Komisyon

Firma başvurusunun işleme alınabilmesi için; kefalet başvurusuyla birlikte her bir proje için bir defaya mahsus olmak üzere 250 TL başvuru ücretinin KGF’nin ilgili banka hesaplarına yatırılması koşulu aranır.

KGF, firma lehine kefaleti sona erinceye kadar kefil olduğu tutar üzerinden firmadan “Kefalet Mektubu”nun düzenlenme tarihi esas alınarak hesaplanacak 6 aylık dönemlerde %0,75 oranında kefalet komisyonu tahsil eder. İlk 6 aylık döneme ait kefalet komisyonu “Transfer Ödemesi Kefalet Mektubu”nun düzenlendiği tarihte firmadan tahsil edilir.

Başvuru Koşulları

Firmanın;

KOBİ niteliklerine sahip olması,

KGF’nin kefalet vereceği transfer ödemesine ilişkin projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmış olması,

Daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projesinde teminat mektubunun nakde çevrilmemiş olması,

İflas, fesih, konkordato, iflasın ertelenmesi sürecinde olmaması,

Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar veya üçüncü kişiler tarafından icrai takibinin bulunmaması,

Başvuru sırasında vadesi geçmiş vergi ve SGK borcunun olmaması.

Doğrudan Başvuru İçin;

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/tubitak-transfer-odemeleri-icin-kefalet