Ürün Açıklaması

KOSGEB Destek Programları kapsamında verilen destekler için KOBİ’ler lehine KGF A.Ş. tarafından doğrudan kefalet sağlanmaktadır.

Ürün Vadesi

Kefalet vadesi konusunda ilgili KOSGEB destek programının vadesi esastır. Kefaletten yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 6 aydır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Özkaynağı

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KOSGEB

Kefalet Limiti

KGF tarafından KOSGEB’e hitaben bir İşletme veya risk grubu lehine verilecek kefalet limiti, Kurul Kararlarında belirtilen destek tutarlarının toplamını geçmemek üzere azami 3.000.000 (üçmilyon)Türk Lirasıdır. Bu tutarın üstünde kefalet limiti gerektirecek destek uygulamalarında KGF Yönetim Kurulu onayı ile kefalet limiti 5.000.000 (beşmilyon) Türk Lirasına yükseltilebilecektir.

Limitin hesaplanmasında, işletmenin KGF öz kaynaklarından kullandığı mevcut kefalet riskleri de dâhil edilecektir. Ancak işletme lehine KGF tarafından Hazine desteklerinden verilen kefalet riskleri limite dâhil edilmez.

Azami Kefalet Oranı

%100

Ücret ve Komisyon

KGF, KOSGEB tarafından “Kefalet Mektubu” iade edilinceye kadar işletmeden senelik periyodlarda peşin  kefalet komisyonu tahsil eder. Kefalet komisyonu,   kefalet mektubunda belirtilen tutar üzerinden  veya KOSGEB tarafından kefalet tutarında düşüm yapıldığı yazılı olarak KGF’ye bildirildiği takdirde, bakiye tutar üzerinden hesaplanır.  Tahsil edilecek kefalet komisyonu oranı yıllık % 1,5 (yüzde bir buçuk)’dan fazla olamaz.  Peşin ödenen komisyon tutarında,  vade içinde kefalet mektubunun iadesi/kefalet tutarında kısmi düşüm / tazmin olması vb. her ne sebep ve suretle olursa olsun indirim/ iade yapılmaz.

 

Ayrıca KGF, bir kereye mahsus olmak üzere başvuru esnasında işletmeden, kefalet tutarı 1.000.000 (birmilyon)-TL’ye  kadar olan başvurular için 500 (beşyüz)TL, 1.000.000 (birmilyon) ile 3.000.000 (üçmilyon) TL arasındaki başvurular için ise 1.500 (binbeşyüz) TL, 3.000.000 (üçmilyon) ile 5.000.000 (beşmilyon) TL arasındaki başvurular için ise 3.000 (üçbin)  TL inceleme ücreti alır.

 

Başvuru Koşulları

Firmanın KOSGEB’den destek ödemesi almaya hak kazanan işletmelerden biri olması.

 

Doğrudan Başvuru İçin;

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/kosgeb-geri-odemeli-destekleri-icin-kefalet