Ürün Açıklaması


Çay üreticilerinden müstahsil makbuzu karşılığında yaş çay satın alan KOBİ ve KOBİ dışı firmalar ile Tarım Kredi Kooperatiflerinden yaş çay alımı yapan işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılanması hedeflenmektedir.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası

 

Ürün Vadesi


Azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 12 ay

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


Yararlanıcı

Kefalet üst limiti (TL)

Kefalet oranı (%)

KOBİ

40 Milyon TL

% 80

KOBİ Dışı

150 Milyon TL

%75

 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Ticari Kredi Kartları
  1. Yeni Kredi Kartı tahsisi
  2. Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)
  1. Debit/Banka Kartına bağlı;
   1. Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
   2. Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.
 •  
  1. İşletme Kredisi/ Murabaha
   1. Taksitli Kredi
   2. Spot Kredi
   3. Rotatif Kredi
   4. Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı ürünleri
   5. Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 

 

Ücret ve Komisyon Oranları


 •  KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir
 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir

 

Özel Şartlar


 •  Destekten müstahsil gerçek/tüzel kişilerden çay alacak olan KOBİ ve KOBİ dışı firmalar yararlanıcı taahhüdü ibraz etmek şartıyla yararlanabilecektir. Yararlanıcılardan başvuru sırasında toplam alacağı çay miktarı ve Çaykur tarafından ilan edilen çay fiyatı üzerinden toplam TL değeri konusunda taahhüt alınır. Kredi kullandırımında en geç 2 ay içinde taahhüde uyumlu müstahsil makbuzu yararlanıcı tarafından Kredi Verene ibraz edilir. Yararlanıcıya, ayrıca, ibraz edilen müstahsil makbuzlarının toplam tutarına ilave olmak üzere, bu tutarın %10’unu aşmayacak nakit veya kartlı kredi kullandırım imkânı sunulur.
 • Tarım Kredi Kooperatifinden yaş çay alımı yapan işletmelere ise fatura/sözleşme ibrazı şartıyla; Çaykur tarafından açıklanan fiyat üzerinden Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları çay miktarına karşılık gelen tutarın azami %10’u kadar nakit kredi kullanabilecektir.
 • Nakit olarak sağlanan kredi bölümü için tek seferde yapılacak 20.000 TL üzeri giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.
 • Kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak krediler için fatura ibrazı şartı aranmayacaktır.
 • Debit/Banka kartı ve Kredi kartı şeklindeki kartlı kullandırımlarda, azami 6 aylık Kullandırım Süresi uygulanacaktır. (Bankacılık uygulamaları doğrultusunda ihtiyaç duyulması halinde kullandırım süresine 1 ay ilave edilebilir.) Kredinin borç anapara bakiyesinin Kullandırım Süresi sonunda, Kullandırım Süresi dahil toplam 12 ayı geçmeksizin vadelendirilmesi gerekmektedir.
 • Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacaktır.
 • Giderlerin tamamı, müstahsil makbuzu veya fatura ile belgelendirilecektir.
 • Paket kapsamında yalnızca TL kredi kullandırımı yapılabilecektir.
 • Çay Alımı Destek Paketinde son kredi kullanım tarihi 31.12.2022’dir.