Ürün Açıklaması


 KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılacak kredilerin teminatlandırılması amaçlanmaktadır.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


 Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halk Bankası, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

 

Ürün Vadesi


Azami 6 ay ödemesiz dönem

Azami 30 ay vade (ödemesiz ve kullandırım dönemi dahil)

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

 Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


    Ticari Kredi Kartları

  •  Yeni Kredi Kartı tahsisi
  •  Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)

    Debit/Banka Kartına bağlı;

  •  Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir) Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.

 

Ücret ve Komisyon Oranları


  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,35 oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,35 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
  • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami % 1’i oranında komisyon tahsil edebilir. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır.

 

Özel Şartlar


  • Tek seferde yapılacak 20.000 TL üzeri giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.
  • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisine ilişkin kefalet tutarının azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
  • Başvuru Süresi: 31.12.2023'e kadar