Ürün Açıklaması

İktisadi ve ticari faaliyette bulunan KOBİ’ler ile bu vasıfta sayılan esnaf, sanatkarlar, serbest meslek mensupları, kooperatifler (arsa ve konut yapı kooperatifleri hariç), çiftçiler ve KGF’nin Ana Sözleşmesi’nde belirlenen/belirlenecek nitelikleri taşıyan gerçek ve/veya tüzel kişi işletmelere Banka tarafından kullandırılan/kullandırılacak kredilere KGF A.Ş. kendi bünyesinde yapacağı kredi değerliliği tespiti sonrasında kefalet sağlamaktadır.

 
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Özkaynağı

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Kurum ile protokol imzalayan ve 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve Kuruma ortak olan Bankalar ile Kuruma ortak olan Bankaların hakim ortağı olduğu veya Kuruma ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve finansman şirketlerini,

 
Ürün Vadesi

İşletme kredilerinde vade asgari 6 ay, azami 60 aydır, ödemesiz dönem azami 1 yıldır.

Yatırım kredilerinde ise vade asgari 6 ay, azami 84 ay olup, ödemesiz dönem azami 2 yıldır.

Kefaletten yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 1 yıldır.

 

Kefalet Limiti

Her bir yararlanıcı/grup lehine kefalet limiti azami 3 milyon TL’dir. (Grup firması riskleri bu tutara dahildir.)

 

Azami Kefalet Oranı

%80

 

Ücret ve Komisyon

İlk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kalan kefalet riski üzerinden peşin olarak %2 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.

Yararlanıcıya kullandırılacak kredinin Borçlu Cari Hesap/Rotatif, Doğrudan Borçlandırma sistemi, Katılım Bankalarının cari hesap benzeri kullandırılan kurumsal finansman desteği kredilerinden biri olması halinde kefalet komisyonu her yıl için KGF’nin kefalet limiti üzerinden peşin olarak %2 oranında tahsil edilecektir.

Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektuplarında kefalet tutarı üzerinden  % 1 oranında tahsil edilecektir.

Kurum yararlanıcılardan her talep için ayrı ayrı bir kereye mahsus olmak üzere başvuru esnasında kefalet tutarı ;

•    1.000.000 TL’ye  kadar olan başvurular için - 500 TL,

•    1.000.000 ile 3.000.000 TL arasındaki başvurular için - 1.000  TL başvuru ücreti alır.

Her bir yapılandırma/kısmi yapılandırma işlemlerinde yapılandırma tutarı dikkate alınarak bir kereye mahsus olmak üzere

•    1.000.000 TL’ye  kadar olan yapılandırmalar için 500 TL,

•    1.000.000 ile 3.000.000 TL arasındaki yapılandırmalar için ise 1.000 TL yapılandırma ücreti alır.

 

Başvuru Koşulları

Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması gerekmektedir.

Başvurular bankalar kanalıyla kefalet.kgf.com.tr üzerinden web ortamında yapılmaktadır.