Ürün Açıklaması


Personel giderlerini karşılamakta güçlük çeken 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde tanımlanan özel öğretim kurumlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Emlak Katılım Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım

 

Ürün Vadesi


Azami 8 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 24 ay

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Ticari Kredi Kartları
  1. Yeni Kredi Kartı tahsisi
  2. Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)

 

 1. Debit/Banka Kartına bağlı;
  1. Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
  2. Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.

 

 1. İşletme Kredisi/ Murabaha (*)
  1. Taksitli Kredi
  2. Spot Kredi
  3. Rotatif Kredi
  4. Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı ürünlerinde
  5. Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

*Katılım Bankaları, Debit/Ticari Karta Bağlı olmaksızın katılım bankacılığına uygun yöntemlerle kullandırım yapabilecektir.

 

 

Ücret ve Komisyon Oranları


 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir
 •  

 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir

 

Özel Şartlar


 • Yararlanıcının, kredi kullandırım tarihinden itibaren 2 yıl süreyle istihdamını azaltmayacağına dair taahhüt vermesi gerekmektedir.
 •  

 • Yararlanıcıya tahsis edilebilecek azami %25’lik ilave kredinin azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
 •  

 • Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacaktır.
 •  

 • Kredi Kartı ile yapılan taksitli harcamalar azami 12 aylık kullandırım dönemini aşamayacaktır.

 

 • Brüt maaş toplamları kredi başvuru tarihi itibarıyla son muhtasar beyanname on iki ile çarpılarak bulunacaktır. Bunlara ek olarak, yararlanıcılar tarafından kullanılabilecek kredi tutarları için aylık projeksiyon hazırlanarak kredi verene sunulması gerekmekte olup, kredi verenler tarafından ilgili ay brüt maaş ödemeleri (Net maaş ile birlikte bununla bağlantılı vergi ve SGK ödemeleri) için limitler her ay serbest bırakılacaktır. Limitlerin serbest bırakılabilmesi için yararlanıcılar tarafından her ay bir önceki ayın maaş ödemelerin yapıldığına dair gerekli bilgi ve belgelerin kredi verene sunulması gerekmektedir.