Ürün Açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yararlanacağı programda KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.   

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Akbank, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası

 

Ürün Vadesi

6 ay anapara ve faiz ödemesiz olmak üzere 12 ay vadeli ve eşit taksitli, toplam 18 ay vade.

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Kullandırılabilecek Kredi Ürünleri

 • Nakit kredi:

              - Aylık eşit taksitli nakit kredi/murabaha ürünleri

 • Gayrinakit kredi:

              - Kurumsal Kredi Kartı (nakit çekime kapalı ve sadece işletme giderleri için kullanılabilecektir)

              - Doğrudan Borçlandırma Sistemi

              - Tedarik Zinciri Finansmanı

              - Mal Alımı Teminat Mektubu

              - Garantili Çek

              - Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı

 

Kullanım Esasları

 • Firma kullandırımlarına serbest bırakılabilecek azami %20’lik kredi tutarının üzerindeki kullandırımlar; ancak vergi/sgk/maaş/kira ödemeleri için ya da işletme finansmanı ihtiyacına yönelik yapılan harcamaları gösterir belge ibrazıyla üçüncü kişilere (yararlanıcıların alacaklılarına) transfer edilmesi suretiyle yapılabilecektir. Temin edilen belgelerin muhafaza edilerek, talep halinde KGF’ye ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Gayrinakit kredi ürünleri için 6 aylık ödemesiz dönem süresi içinde limitin kullanımına izin verilecektir. Süre sonunda 12 ay aylık eşit taksitli nakit krediye dönülmesi gerekmektedir.

 

Ücret ve Komisyon

 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,03’ü oranında bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %1 oranında bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
 • Banka verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kredi tutarının azami %1’i oranına kadar komisyon tahsil edebilir.
 • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

 

Başvuru Koşulları

 • Hazine destekli kefalet mevzuatı gereği genel kriterler bu limit için de geçerlidir.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Ticaret Odası Üyeleri, Sanayi Odası Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri, Deniz Ticaret Odası Üyeleri ve Ticaret Borsası Üyeleri yararlanabilir.
 • Oda ve borsaların üyesi olsa dahi Tarım Kredi Kooperatifleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri, Yetkili Müesseseler, kuyum ticareti ile iştigal edenler ve kıymetli maden aracı kuruluşları, kıymetli maden ticareti ile iştigal eden diğer firmalar, Faktoring Şirketleri yararlanamaz.
Özel Şartlar

 

 • Kredi tutarının azami %20’si işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.