KOSGEB

KGF ile KOSGEB arasında 27.06.2014 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren “KOSGEB desteklerinden yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolü” kapsamında, KGF teminat yetersizliği nedeniyle, KOSGEB destek programlarındaki geri ödemeli desteklere erişmekte zorlanan KOBİ’lerin sorunlarına çözüm olmakta, KOBİ’lerin bankalardaki limitlerini kullanmadan kamusal desteklerden yararlanabilmelerini sağlamaktadır.

TÜBİTAK

KGF A.Ş. ile TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) arasında 18.02.2014 tarihinde yapılan “Transfer Ödemesi Kefalet Protokolü” ile, TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE ve yenilik projelerinin finansmanında, KOBİ’ler bankaya başvurmadan doğrudan KGF’den teminat mektubu alabilmekte, KOBİ’ler için ön ödeme kolaylığı sağlanmaktadır.

TTGV

KGF A.Ş. ile TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) arasında 15 Nisan 2010 tarihinde imzalanan çerçeve sözleşme ile kuruluşundan bugüne teknoloji geliştirme projelerine destek sağlamış olan TTGV’nin sağladığı proje finansman desteklerinden yararlanacak KOBİ’lerin teminatı olmak üzere herhangi bir banka aracılığı olmaksızın KGF tarafından %100 oranında doğrudan kefalet verilebilmektedir.

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük etmek ve ülkemizde yerleşik işletmelerin yapacakları yatırımları desteklemek üzere proje sahibi KOBİ’lere yapılan Geri Ödemesiz Destek ön ödemelerinin KGF kefaleti ile teminatlandırılması amacıyla Kurumumuz ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 21.11.2016 tarihinde protokol imzalanmıştır.