Ürün Açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir. KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere 31.12.2020 tarihine kadar kullandırım sağlanacaktır.


İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere stok finansman desteği amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacak kredilerin teminatlandırılması için kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

 

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank)Ürün Vadesi

Azami 12 ay vadeli ve tek ödemeli şekilde kullandırılmaktadır.

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Özel Şartlar

  • Kredi, mevcut koşullarda stoklarını sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle satamayarak taşımak zorunda kalan yararlanıcıların stok finansmanı amacına yönelik kullandırılacaktır. Artan stok miktarını ve finansman ihtiyacını yararlanıcıların 31.12.2019 bilançoları ile 31.03.2020 tarihli bilançolarındaki stok artışlarının Kredi Veren tarafından bilançolar üzerinden incelenmesi suretiyle tespit edilecektir. Kredi 01.01.2020 tarihi ile 31.03.2020 tarihleri arasındaki stok alım belgelerinin ibrazı halinde kullandırılacaktır.

 

Ücret ve Komisyon

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,3’ü oranında Bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Kefaletin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, komisyon üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir. 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilen yapılandırmalarda, Hazine kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin 6 aydan fazla uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
  • Banka verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak, kredinin %0,2’si oranında azami komisyon tahsil edebilir. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır.
  • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

 

 

Başvuru Koşulları

Genel Kriterler

  • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi olması veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
  • Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.