KGF kefaleti ile kulanılacak kredilerde, kefalet için kullanılan kaynağa ve yararlanıcının özelliğine göre kefaletin vadesi ve azami tutarı farklılık göstermektedir.

KGF’nin kendi kaynaklarını kullanarak sağladığı Özkaynak kefaletlerinden sadece KOBİ ölçekli işletmeler yararlanabilmekte olup, yararlanıcı başına 5 milyon TL’ye kadar kefalet verilebilmektedir. İşletme kredilerinde azami 1 yıl ödemesiz dönem dahil olmak üzere 5 yıla kadar, yatırım kredilerinde ise azami 2 yıl ödemesiz dönem dahil olmak üzere 7 yıla kadar kefalet sağlanabilmektedir.
 
Hazine destekli KGF kefaletlerinde ise; KOBİ ölçekli işletmeler 150 milyon TL’ye kadar, KOBİ dışı işletmeler 500 milyon TL’ye kadar kefalet kullanabilmektedir. İşletme kredilerinde ödemesiz dönem azami 1 yıl, yatırım kredilerinde ödemesiz dönem azami 3 yıl olup, ödemesiz dönem dahil işletme kredilerinde 5 yıla kadar, yatırım kredilerinde 10 yıla kadar kefalet sağlanabilmektedir.