İLAVE İSTİHDAM DESTEK PAKETİ

Ürün Açıklaması

5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyerlerine, işletmelerinin sözleşme veya faturaya bağlı işletme giderlerinde kullandırılmak üzere finansman sağlanması hedeflenmektedir. 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası

Ürün Vadesi

Azami ilk 8 ay anapara ve azami ilk 14 ay faiz ödemesiz dönem olmak üzere toplam 26 ay vade (ödemesiz dönem dahil )

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

Yararlanıcı

Kefalet üst limiti (TL)

Kefalet oranı (%)

KOBİ/KOBİ Dışı

Çalışan Sayısı 50’nin Altında

400.000

% 80

 Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

Taksitli Nakit Kredi / Murabaha Ürünleri

Ücret ve Komisyon Oranları

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir
  • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,75’i oranında komisyon tahsil edebilir

Özel Şartlar

  • Azami 26 ay vade (ödemesiz dönem dahil)

  • Azami ilk 8 ay anapara ve azami ilk 14 ay faiz ödemesiz dönem

  • İşbu kefalet, 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyerlerinin sözleşme veya faturaya bağlı işletme giderlerinde kullandırılabilir.

  • Yararlanıcının, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerini yasal süresi içerisinde ödemelerine ilişkin şartları yerine getirecek şekilde ilave istihdam sağlayacağına veya 2021 yılı Mart ayında en az 20 gün nakdi ücret desteğinden faydalanan çalışanını tekrar normal çalışmaya döndüreceğine ve 12 ay süreyle bu çalışanının primlerini yasal süresi içerisinde ödeyeceğine dair taahhüt vermesi gerekmektedir. 1/7/2021 tarihinden önce haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, bu sigortalılar için 12 aylık sürenin başlangıcı 2021/Temmuz ayı/döneminden itibaren olacaktır.

  • Her bir yararlanıcı azami 5 ilave istihdam için kefalet imkanından faydalanabilir.

  • Her bir yararlanıcı ilave her bir istihdam için azami 80 bin TL olmak üzere maksimum 400.000 TL kefalet imkanından faydalanabilecektir.

  • Giderlerin tamamı, sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.