Hayır, yeniden onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Onaylanan kefalet vadesi içinde kalmak kaydıyla daha kısa vadeli kredi kullandırılması mümkündür. KOBİT üzerinden yapılan “Kefalet Mektubu” talebi sırasında Kredi Veren’in yeni vadeye göre giriş yapması yeterlidir.

Kefalet mektubu gönderildikten sonra kredi tutarının değiştirilmek istenmesi durumunda, bu talep ve yeni kredi tutarı KGF Şubelerine ve ilgili birimlerimize e-posta ile (Özkaynak KGF kefaletlerinde This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ve This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Hazine Destekli KGF kefaletlerinde This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bildirilmeli, hazırlanan mektup iptal edilerek talep edilen tutar üzerinden yeniden düzenlenmelidir.

Kredi kullandırımı yapılmamışsa eğer ana limitleri aşmamak kaydıyla tahsis revizesi yapılabilir. Kullandırım söz konusuysa tahsis revizesi yapılamaz. İlave limit tahsisi için yeni talep gönderilerek başvuruda bulunulması gerekir.

Kurum tarafından 3 ay içinde iki defa incelendiği halde uygun görülmeyen talepler, son ret bildirim tarihinden sonra bir çeyrek mali veri dönemini geçmesini müteakip yeniden değerlendirmeye alınabilir.

KGF’nin kefalette bulunduğu yararlanıcıların toplulaştırılmış “Uygulama Sonuçları Raporu”nu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunabilmesi için Kredi Veren, KGF’nin kefaletiyle kullandırılan mevcut riskler dahil, kredi riskleri devam ettiği sürece KGF tarafından istenilen formata uygun olarak, her üç aylık dönem sonlarını (Mart - Haziran – Eylül - Aralık) takip eden 15 iş günü içerisinde KGF’ye göndermekle yükümlüdür. Henüz tam sistem entegrasyonu sağlanmamış Kredi Verenlerde Özkaynak KGF Kefaletleri ve Hazine Destekli KGF Kefaletlerinde KGF ile Kredi Verenler arasındaki kredi/kefalet bilgilerini örtüştürmek amacıyla KOBİT üzerinden aylık olarak risk mutabakatı yapılmaktadır.

İşletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF’den tazmin talebinde bulunur. KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu “ getirir. İşletme ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla alacak tahsil edilir.