Mayıs 2018

 • 11.05.2018 - Ortağımız olan Bankalar ve Kuruma ortak olan Bankaların hakim ortak olduğu Finansal Kiralama Şirketleri ile 55 Milyar TL’lik Hazine desteğine ilişkin Tek Tip Kefalet Protokolü Zeyilnamesi imzalanması. (Şubat 2018’de imzalanan 55 Milyar TL’lik protokol kapsamındaki 5 Milyar TL yeni protokole aktarılarak 50 Milyar TL olarak revize edilmiştir.)
 • 11.05.2018 - Ortağımız olan Bankalar ve Kuruma ortak olan Bankaların hakim ortak olduğu Finansal Kiralama Şirketleri ile 35 Milyar TL’lik Hazine desteğine ilişkin Tek Tip Kefalet Protokolü imzalanması.
 • 11.05.2018 - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 300 milyon EUR’luk finansman desteği sağlanmasını içeren "İş Hayatında Kadın-Türkiye (TURWIB)" programı ile ilgili projeye ilişkin Mutabakat Zaptı imzalanması.
 • ŞUBAT 2018

 • Şubat 2018 - Ortağımız olan Bankalar ve Kuruma ortak olan Bankaların hakim ortak olduğu Finansal Kiralama Şirketleri ile 55 Milyar TL’lik Hazine desteğine ilişkin Tek Tip Kefalet Protokolü imzalanması.
 • OCAK 2018

 • 01.01.2018 - 26.12.2017 tarih 2017/11177 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’de yayınlanması..

 • 22.01.2018 - KGF A.Ş.’ye Sağlanacak 55 Milyar TL’lik Hazine Desteğine İlişkin Hazine ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. Arasında Protokol imzalanması.
 • KASIM 2017

 • 01.11.2017 - TC Merkez Bankası ile KGF A.Ş. Arasında Veri Paylaşımı ve Teknik İşbirliğine İlişkin Protokol imzalanması.

 • 14.11.2017 - Sponsorluk desteği temin edilmesinde taraf olan Finance in Motion aracılığıyla; KGF ile EFSE DF arasında Sponsorluk Anlaşması’nın II. Fazının imzalanması.

 • 22.11.2017 - İslam Kalkınma Bankası (IDB) SPEED (Suriyeli Filistinlilerin İstihdam ve Girişimcilik Yönünden Desteklenerek Geliştirilmesi Programı) Projesine ilişkin Mutabakat Zaptı imzalanması.
 • AĞUSTOS 2017

 • 01.08.2017 - PGS Kapsamında Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler Projesine İlişkin Ek Protokol imzalanması..

 • 18.08.2017 - TC İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve KGF A.Ş. Arasında kimlik paylaşım sistemi KPS kullanımına ilişkin Protokol imzalanması.
 • TEMMUZ 2017

 • 17.07.2017 - Trabzon İli Beşikdüzü ve Vakfıkebir İlçeleri Acil Destek Kredisi Protokolü imzalanması.

 • 25.07.2017 - Ortağımız olan Bankaların hakim ortak olduğu Finansal Kiralama Şirketleri ile Tek Tip Kefalet Protokolü Zeyilnamesi imzalanması.
 • HAZİRAN 2017

 • 19.06.2017 - Hazine Kefaletlerine ilişkin KGF A.Ş. ile Eximbank Arasında Ek Protokol imzalanması.
 • MAYIS 2017

 • 02.05.2017 - Eximbank ile ortağımız olan diğer bankalar ile olduğu gibi Tek Tip Kefalet Protokolü İmzalanması.

 • 18.05.2017- Banka Kefalet Protokolü Zeyilname İmzalanması.

 • 22.05.2017- Ortağımız Olan Bankaların Hakim Ortak olduğu Finansal Kiralama Şirketleri ile Tek Tip Kefalet Protokolü imzalanması.

 • 31.05.2017- Sponsorluk desteği temin edilmesinde taraf olan Finance in Motion aracılığıyla; KGF ile EFSE DF arasında Sponsorluk Anlaşması’nın I. Fazının imzalanması.
 • NİSAN 2017

  03.04.2017 – Hazine Kefaletlerine ilişkin KGF A.Ş. ile Eximbank Arasında Düzenlenen Protokol İmzalanması.

  MART 2017

 • 10.03.2017 – 27.02.2017 tarih 2017/9969 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Resmi Gazete’de yayınlanması.

 • 15.03.2017 – Yeni Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda KGF A.Ş.’ye Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Hazine ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. Arasında Protokol yenilenmesi.

 • 17.03.2017 - Ortağımız Olan Bankalar ile Tek Tip Kefalet Protokolü Zeyilnamesinin İmzalanması.

 • 23.03.2017 – Hazine Destekli Portföy Garanti Sistemi TOBB Nefes Kredisi Protokolü Zeyilname İmzalanması.
 • ŞUBAT 2017

 • 09.02.2017 – 2017 Yılı KOSGEB Acil Destek Kredisi Protokolü İmzalanması.

 • 15.02.2017 – Zonguldak / Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde Katılımcılara Tahsis Edilen Arsalar Üzerine Yapılacak İş Yeri İnşaatlarının Finansmanı İçin Finansbank A.Ş.’den Verilecek Kredilere Kredi Garanti Fonu Kefaletinin Verilmesine İlişkin Protokol İmzalanması.

 • 17.02.2017 –2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü İmzalanması.

 • OCAK 2017

 • 02.01.2017 - Ortağımız Olan Bankalar ile Tek Tip Kefalet Protokolünün İmzalanması.

 • 05.01.2017 – Özkaynak ve Hazine Kefaletlerine İlişkin KGF A.Ş. ile Türk Eximbank Arasında Düzenlenen Protokol İmzalanması.
 • ARALIK 2016

 • 07.12.2016 - KGF A.Ş.’ye Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Hazine ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. Arasında Protokol İmzalanması.

 • 09.12.2016 - TOBB Denizbank ve Ziraat Bankası Nefes Kredisi Protokolü İmzalanması.

 • 20.12.2016 - KOSGEB 2016 Yılı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü İmzalanması.

 • 31.12.2016 - Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde Katılımcılara Tahsis Edilen Arsalar Üzerine Yapılacak İş Yeri İnşaatlarının Finansmanı İçin T.Halkbankası A.Ş.’den Verilecek Kredilere Kredi Garanti Fonu Kefaletinin Verilmesine İlişkin Protokol İmzalanması.
 • KASIM 2016

 • 22.11.2016 – 30.10.2016 tarih 2016/9538 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’de yayınlanması.

 • 21.11.2016 - KOSGEB Kilis İli Acil Destek Kredisi Protokolü İmzalanması.

 • 21.11.2016 - T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. Arasında Geri Ödemesiz Destek Kefalet Protokolü İmzalanması.
 • EYLÜL 2016

  19.09.2016 - Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Protokolü İmzalanması.

  HAZİRAN 2016

  27.06.2016 – 2016 yılı KOSGEB Acil Destek Kredisi Protokolü İmzalanması.

  MAYIS 2016

  17.05.2016 - Eximbank Doğrudan Kefalet Protokolü Tadil Sözleşmesi İmzalanması.

  MART 2016

  Tüm kurumsal kimlik yenilenerek, Kurum yeni bir görünüm kazanmıştır.

  ŞUBAT 2016

 • 09.02.2016 - KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolü İmzalanması.

 • 10.02.2016 - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) Üyelerinin Kredi Garanti Fonu Kefaletiyle Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Kaynaklarından Yararlanmalarına Yönelik Protokol İmzalanması.
 • OCAK 2016

  İç yönetmelik ve uygulama talimatlarının yazılı hale getirilerek Kurumsal Dönüşümün başlaması.

  NİSAN 2015

 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanabilecek Desteğin Üst Sınırının 2 Milyar TL.’ye yükseltilmesine İmkan Sağlamak üzere Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 20. Maddesinde Yapılan Değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanması.

 • Ziraat Katılım Bankası ve Alternatifbank'ın KGF Ortaklık Yapısına Katılmaları.
 • ŞUBAT 2015

  Hazine’nin desteğini haiz olmayan Kredi Garanti Fonu kefaletlerini 2.Grup Teminatlar Derecesine Yükselten Yönetmelik Değişikliğinin Resmi Gazete'de Yayımlanması.

  EKİM 2014

  Garanti Bankası ile Garantili Kadın Girişimcilerin Kredilendirilmesine İlişkin Kefalet Desteği Protokolünün İmzalanması.

  HAZİRAN 2014

 • KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefaleti Protokolünün İmzalanması.

 • TEB Girişim Bankacılığı Kapsamında Kredilendirilecek Girişimcilere Kefalet Desteği Protokolünün İmzalanması.

 • TTGV'nin KOBİ Desteklerine Kefalet Teminatı Protokolünün İmzalanması.
 • ŞUBAT 2014

 • Portföy Garantisi Sisteminin Uygulanmaya Başlanması.

 • TÜBİTAK İle Transfer Ödemesi Kefalet Protokolünün İmzalanması.
 • TEMMUZ 2010

  IPA (Instrument Pre-Accession) kapsamında AYF ile Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları Kontrgaranti Anlaşmasının İmzalanması.

  NİSAN 2010

  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Protokol İmzalanması.

  MART 2010

 • EFG Finansal Kiralama ile Protokol İmzalanması.

 • CIP (Competitiveness and Innovation Programme) kapsamında AYF ile Her Köye Bir KOBİ Projesi Kontrgaranti Anlaşması.
 • OCAK 2010

  Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ile Protokol İmzalanması.

  ARALIK 2009

  Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş. ile Protokol İmzalanması.

  KASIM 2009

  Türkland Bank A.Ş. ile Protokol İmzalanması.

  EKİM 2009

 • Hazine'den Kuruluşumuza 1 Milyar TL'lik destek sağlanması ve 20 bankanın ortaklık yapımıza katılması; Hazine ile imza töreni.

 • Fortis Finansal Kiralama A.Ş. ile Protokol İmzalanması.
 • EYLÜL 2009

  Eurobank Tefken A.Ş. ile Protokol İmzalanması.

  TEMMUZ 2009

  Sermayemizin 240 Milyon TL'ye yükseltilmesi.

  HAZİRAN 2009

  Anadolu Bank A.Ş. - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.- Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. – TEB Finansal Kiralama A.Ş.- Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ile Protokol İmzalanması.

  NİSAN 2009

  HSBC Bank A.Ş. ve ING Bank A.Ş. ile Protokol İmzalanması.

  ŞUBAT 2009

 • S.S. Marmara Birlik Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ürün Alımı Finansman desteği.

 • Ankara Barosu Başkanlığı ile Protokol İmzalanması.
 • TEMMUZ 2008

  Türkiye Kalkınma Bankası ile Protokol İmzalanması.

  NİSAN 2008

  Alternatifbank ile Protokol İmzalanması.

  OCAK 2008

 • Türk Eximbank ile Protokol İmzalanması.

 • BTC Co.-KGF A.Ş.-T.C.Ziraat Bankası A.Ş. arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Güzergahında Yerleşik İşletmelere Yönelik Kredi Destek Projesi'nin İmzalanması.
 • OCAK 2007

  Sermayenin Arttırılması.

  ARALIK 2007

  Nurol Yatırım Bankası ile Protokol İmzalanması.

  AĞUSTOS 2007

  Türkiye İş Bankası ve İş Finansal Kiralama A.Ş. ile Protokol İmzalanması.

  MAYIS 2007

  Fortis Bank ile Protokol İmzalanması.

  ŞUBAT 2007

 • Ak Finansal Kiralama ile Protokol İmzalanması.

 • Finans Finansal Kiralama ile Protokol İmzalanması.
 • OCAK 2007

  Türkiye Finans Katılım Bankası ile Protokol İmzalanması.

  EKİM 2006

  Ziraat Bankası ile Protokol İmzalanması.

  EYLÜL 2006

  Sermayenin Arttırılması.

  NİSAN 2006

  Denizbank ile Protokol İmzalanması.

  ŞUBAT 2006

 • Asya Katılım Bankası ile Protokol İmzalanması.

 • Halk Finansal Kiralama ile Protokol İmzalanması.
 • EYLÜL 2005

 • Avrupa Karşılıklı Garanti Kuruluşları Birliğine Üye Olunması.

 • Finansbank ile Protokol İmzalanması.
 • HAZİRAN 2005

 • Garanti Finansal Kiralama ile Protokol İmzalanması.

 • Türk Ekonomi Bankası ile Protokol İmzalanması.
 • KASIM 2004

  AYF Kontrgarantisinin Sağlanması.

  EKİM 2004

  Albaraka Türk ile Protokol İmzalanması.

  HAZİRAN 2004

  Tekstilbank ile Protokol İmzalanması.

  EKİM 2003

  Yapı Kredi Bankası ile Protokol İmzalanması.

  HAZİRAN 2003

  Vakıflar Bankası ile Protokol İmzalanması.

  NİSAN 2003

 • Şekerbank ile Protokol İmzalanması.

 • Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisinden İstisnanın Sağlanması.
 • HAZİRAN 2002

  Garanti Bankası ile Protokol İmzalanması.

  MART 1998

  GTZ ile Proje Anlaşmasının Sona Ermesi.

  HAZİRAN 1996

  İstanbul (İkitelli) Şubesi'nin Açılması.

  MART 1996

  Halk Bank’ın Ortaklık Yapısına Katılması.

  AĞUSTOS 1995

  KOSGEB’in Ortaklık Yapısına Katılması.

  TEMMUZ 1995

  Kurumlar Vergisi Muafiyeti Sağlanması.

  TEMMUZ 1994

 • İlk Kredi Kefaletinin Verilmesi.

 • Merkez Onay Komisyonunun Kurulması.
 • AĞUSTOS 1993

  Halk Bankası ile Protokol İmzalanması.

  TEMMUZ 1993

  Milletlerarası Antlaşma ile KOBİ’ler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulması.

  ARALIK 1992

  Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ile Finansman Sözleşmesi ve Türk Kredi Garanti Fonu İşletme Masrafları Projesi Sözleşmesinin İmzalanması.

  TEMMUZ 1991

  Kredi Garanti Fonu'nun kuruluşu.