Doğası gereği pek çok alanda erkeklerden farklı bir bakış açısına sahip olan kadınların gerek sosyal ilişkileri gerekse iş ve özel yaşamlarındaki dengeleyici faktörleriyle iş hayatına başarı kattıkları aşikar.

Öncelikle kadınlar erkeklere göre borçlarına daha sadıklar. İstatistiklere baktığımızda kredi karnelerinin de bunu doğrular nitelikte olduğunu görüyoruz. Ve kadınlara sağlanan desteklerin, ekosistemde sosyal anlamda daha büyük etkiye sahip olduğunu biliyoruz.

Ülkemizde kadın girişimcilerin daha çok küçük ölçekli az sermaye gerektiren işlere yöneldiği bir gerçek. Bunun en büyük nedenlerinden biri kadın girişimcilerin yatırımları için bulabilecekleri finansal kaynaklara erişimin sınırlı olmasıdır. Kredi Garanti Fonu da işte tam bu noktada kadın girişimciliğinin desteklenmesinde en önemli aktörlerden biridir.

Kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarımızı, kapsamlarını genişleterek sürdürmekteyiz. Kredi Garanti Fonu olarak belirlediğimiz öncelikler listemizin başında gelen Kadın Girişimciler KOBİ’lere yönelik desteklerimizden çok daha uygun şartlarda yararlanmaktadır. Kendi kaynaklarımız dışında yurtdışından sağladığımız kaynakları da baz alarak kadın girişimcilerimizin hizmetine sunacağımız yeni proje ve ürün çalışmalarımız devam ediyor. Söz konusu fonlarla yapacağımız yeni işbirlikleri sayesinde kadın girişimcilerimize daha uygun komisyon ve faiz oranlarında kefalet sağlamaya devam edeceğiz. Kadın Girişimcilerin çok daha az maliyetle finansmana erişimlerini sağlayarak ülke ekonomisine değerli katkı sağlamaları öncelikli amacımız.

Bundan 10 yıl önce yüzde 4 olan kadın girişimci oranı geçtiğimiz yıl itibariyle yüzde 15’e yükseldi. Kısa sürede atılan büyük adımlar bizi mutlu ediyor ancak bu oranı yeterli bulmuyoruz. Kadınlarımıza olan inancımız tam, güvenimiz sonsuz. Bu oranı en kısa sürede kat ve kat artıracaklarına hiç şüphemiz yok.