Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet GERGERLİ’nin ‘Milletler KOBİ’leri kadar zengindir’ makalesi Dünya Gazetesi’nde yayınlandı. Dünya ve Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin önemini anlatan yazının tamamı şöyle;

“Devlet kamusal hizmetler için yeterli bir gelir tedarik etmek ve halka bol miktarda geçim aracı sağlamak, daha doğrusu onları kendi geçimlerini kendileri sağlamaya muktedir kılmak zorundadır”

Adam Smith

Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisi için hiç kuşkusuz küçük ve orta büyüklükteki işletmeler çok büyük önem arz etmektedir. Herkes tarafından kabul edilen bu görüş; yeni küresel ekonomik sistemin anlaşılması ve bu yeni sistemin içinde etkin rol oynayabilmesinin anahtarını da taşımaktadır.

Adam Smith ‘ Milletlerin Zenginliği ’ kitabında savunduğu tezleri belki de 250 sene sonra yeni ekonomik sistem doğruluyor olacak.

Yaşamakta olduğumuz etkilerini ve sonuçlarını henüz tam doğru olarak okuyamadığımız yeni ekonomik sistem; ülke olarak yeni yöntemler geliştirme ihtiyacını da bize dayatmaktadır..

1700’lerden itibaren Batı’nın mutlak üstünlüğü bugün tartışılır hale gelmiş, Çin, Kore, Hindistan gibi yeni ekonomik aktörlerle birlikte ekonomik güç merkezlerinin dağılımı yeni baştan dizayn edilmeye başlanmıştır.

Ülke olarak biz de bu süreci; doğru değerlendirip daha etkin bir rol üstlenerek yönetmeliyiz. Küresel sistemdeki diğer aktörler gibi bizim de bu süreçte daha dinamik daha esnek argümanlarla pozisyon almamız gerekmektedir.

Bu bağlamda KOBİ’lerin önemini doğru tespit etmeli ve rollerini doğru bir şekilde tanımlamalıyız.

KOBİ’ler Türkiye’de tüm işletmelerin %99’u, katma değerin %50’si, ihracatın %60’ını gerçekleştirmektedir. Ancak ekonomideki bu etkin rollerine karşın kredilerdeki payı maalesef %24 seviyesindedir.

Eğer KOBİ’lerin davranış kalıplarını, ticari bakış açılarını, değişim ve dönüşüme adaptasyon kabiliyetlerini, yeni pazarlara açılma hızlarını, kısaca değişimi yakalama güçlerini doğru kullanabilirsek ekonominin ivmesini artırarak Türkiye ekonomisini büyütmemiz mümkün olabilir.

Türkiye’nin 2023/2071 hedef ve vizyonu için KOBİ’lerin stratejik olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Küresel sistemin yaşamakta olduğu hızlı değişimi, ülke ekonomisi olarak ancak bu değişime en yatkın olan KOBİ’lerle yakalamamız mümkündür.

Adam Smith’ten 250 yıl sonra Türkiye’de millet olarak zenginleşmenin yolunun KOBİ’lerden geçtiğini öğrendi. Önemli olan bu sürecin sürdürülebilir enstrümanlarca yönetilmesini sağlamaktır. Bu yolda ülkemiz üzerine düşeni yapmaya başladı.