İLAVE İSTİHDAM DESTEK PAKETİ

Ürün Açıklaması

5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyerlerine, işletmelerinin sözleşme veya faturaya bağlı işletme giderlerinde kullandırılmak üzere finansman sağlanması hedeflenmektedir. 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası

Ürün Vadesi

İlk 6 ay anapara ve ilk 12 ay faiz ödemesiz dönem olmak üzere toplam 24 ay

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

Yararlanıcı

Kefalet üst limiti (TL)

Kefalet oranı (%)

KOBİ/KOBİ Dışı

Çalışan Sayısı 50’nin Altında

400.000

% 80

 Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

Taksitli Nakit Kredi / Murabaha Ürünleri

Ücret ve Komisyon Oranları

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir
  • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,75’i oranında komisyon tahsil edebilir

Özel Şartlar

  • Bir önceki takvim yılı (2020 veya 2021) ortalama çalışan sayısı üzerine çıkan her bir ilave istihdama ilişkin yararlanıcı taahhüdü karşılığında 100.000 TL kredi desteğinden faydalanılabilecektir.
  • Her bir yararlanıcı, azami 5 ilave istihdam taahhüdü için kefalet imkanından faydalanabilir.
  • Her bir yararlanıcı, ilave her bir istihdam taahhüdü için azami 80 bin TL olmak üzere maksimum 400.000 TL kefalet imkanından faydalanabilecektir.
  • Giderlerin tamamı, sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.