Bazı basın organlarında yer alan Kredi Garanti Fonu ile ilgili “KGF kefalet protokolleri bugün sonlandırılıyor, yeni kredi başvurusu alınmayacak” başlıklı haber gerçeği yansıtmamakla birlikte KGF kefalet işlemlerine devam etmektedir.


Haberin dayandırıldığı KGF tarafından bankalara gönderilen duyuruda yer alan bilgi özetle; limiti kalmayan ve uzun süredir başvuru alınmayan kefalet desteği projelerine başvuru ekranlarının kapatılacağı ve böylece bu projelerde atıl kalan küçük limitlerin toplanıp diğer projeler kapsamında işletmelere kullandırılmak üzere bankalara dağıtılacağı bilgisi yer almaktadır.


Hali hazırda Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında limiti olan “KOBİ Değer 2” projesinin başvuruları devam etmekte olup bugüne kadar yaklaşık 35 bin işletmeye 15,7 milyar TL tutarında kredi kullandırılmış ve bu proje kapsamında kullanıma hazır 9,3 milyar TL limit bulunmaktadır. 2019 Ocak ayından itibaren toplam 119.710 işletmeye 43,1 milyar TL tutarında kredi kullandırımına kefalet sağlanmıştır.


2017 yılından bu yana 676.777 işletmenin 340,5 milyar TL tutarında kredisine kefalet desteği sağlanmış olup bu kredilerin %36’sı kapanmış ve toplam kredilerin NPL oranı %1,4 olarak gerçekleşmiştir.


Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımı devam etmekte ve halen günlük ortalama 4 bin adet başvuru tarafımızca değerlendirilmektedir.