İşletmelerin daha uygun maliyet ve daha uygun vadelerle finansmana erişimini sağlayan Kredi Garanti Fonu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile imzalanan son protokolle birlikte 35 Milyar TL’lik yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına açtı.


Geçen yıl Kredi Garanti Fonu ile Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan 200 Milyar TL’lik kefalet limitinin kullandırılmasından sonra ilave paket Ocak 2018’de 55 Milyar TL olarak belirlenmiş ve hızla kullandırılmıştı. Bu kredilerin geri dönüşlerinden oluşturulan yeni pakette sektörel ayrım bulunmamakla birlikte kefalet oranları da yükseldi. Şöyle ki;

·         Önceki protokolde KOBİ’lere sağlanan kefalet oranı %80 iken bu protokolle birlikte bu oran %85’e çıkarıldı.

·         KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da %75’ten %80’e çıkarıldı.

İhracatçılara tam destek

İhracatçılara verilen %100 kefalet oranı desteği devam ederken 35 Milyar TL’lik hacmin 5 Milyar TL’lik bölümü de ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelerin kullanımına ayrıldı. Kalan 30 Milyar TL’lik limit ise işletme finansmanında kullanılmak üzere tanımlandı.

İşletmeler bu kredileri 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olarak kullanabilecek. Ayrıca işletmeler KGF kefaletli kredileri daha uygun faiz oranları ile kullanabilmekteler.

Reel sektör ve bankacılık sektörünü aynı paydada buluşturan Kredi Garanti Fonu işletmelere verdiği destek ile finansmana erişim sorununu çözerken aynı zamanda bankacılık sektörünün sermaye yapısının iyileşmesini de sağlamaya devam ediyor.