Ürün Açıklaması

KGF, Havayolu İşletmelerine ilgili bankalar tarafından dönemsel ödemeli, esnek ya da aylık eşit taksitli geri ödemesi itfa planına bağlanmış olarak kullandırılacak kredilere kefalet sağlayacaktır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Müsteşarlığı Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş.’ye ortak olan Bankalar ile KGF’ye ortak olan bankaların hakim ortak olduğu finansal kiralama şirketleri veya KGF’ye ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri.

Ürün Vadesi

İşletme kredilerinde vade asgari 6 ay azami 5 yıl olup, anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıldır.

Yatırım kredilerinde ise vade asgari 6 ay  azami 10 yıl olup, anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır.

(Azami yılda bir defa faiz tahakkuk ve tahsil edilir).

Kefalet Limiti

Sağlanacak kefalet tutarı yararlanıcı başına azami, kiralıklar dahil uçak sayısı 10’dan az olanlara 60 milyon TL, 10 ve üzeri olanlara 100 milyon TL, 20 ve üzeri olanlara 180 milyon TL olarak sağlanacaktır.J

Azami KGF Kefalet Oranı

%85

Ücret ve Komisyonlar

Banka kefalet mektubu talebi sırasında, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) oranında peşin olarak kefalet komisyonu tahsil eder.

“18 Mart tarihinden önce alınmış olan kefaletlerle ilgili yararlanıcılardan izleyen yıl komisyonları tahsil edilmeye devam edilecektir.”

Başvuru Koşulları

Yararlanıcının,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereği tarifeli ticari hava taşımacılığı yapmaya yetkili kılınan şirketlerden biri olması,

Kredi başvurusu tarihine göre yararlanıcının Türkiye’den yurtdışına tarifeli sefer düzenleme izninin bulunması,

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.