Kredi Garanti Fonu 2018 yılında da ihracatçılarımızın finansmana erişiminde en büyük destekçisi olmaya devam etti. Sadece 2018 yılında KGF hem özkaynaklarından sağladığı destekle hem de Hazine kaynaklı destekleriyle ihracatçılarımızın 22 Milyar TL’lik Eximbank ve banka ihracat kredilerine kefalet sağladı.


2018 yılında sağlanan kefalet ile birlikte KGF bugüne dek toplam 22 bin 506 ihracatçıya yaklaşık 47,7 Milyar TL kredi kullandırdı. KGF kefaleti ile finansmana erişim sağlayan işletmelerimizden yaklaşık 17 bini KOBİ, kalan 5 bini ise KOBİ dışı büyük işletmelerdir.
KGF kefaleti ile kullandırılan ihracat kredilerinde 1350 işletme, kredisini Eximbank aracılığı ile kullanarak 5,9 milyar TL’lik finansmana erişim sağlamıştır.  Ayrıca Kredi Garanti Fonu hem Eximbank kredilerine hem de bankaların ihracat kredilerine kefalet vermeye devam etmektedir.