Kredi Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu 22-28 Eylül tarihinde Bangkok’ta ESCAP (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu ), CIFC (Güney Kore Uluslararası Finansal İşbirliği Kurumu Konseyi, ADBI (Asya Kalkınma Bankası Enstitüsü ) ve AFI (Alliance for Financial Inclusion Finansal Erişim Birliği ) tarafından organize edilen ‘ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmanı Konusunda Çalışma ve Asya Pasifik ve Latin Amerika’da Kalkınma Bankalarının Rolü’ başlıklı  konferansa katılarak Kredi Garanti fonu adına resmi temaslarda bulundu.

 

Bangkok’ta gerçekleşen konferansa hükümet görevlileri ile birlikte özel sektör temsilcileri, uluslararası kuruluş yetkilileri , ulusal ve bölgesel kalkınma bankalarından üst düzey yöneticiler ve uzmanlar katılım gösterdi.
Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu Bangkok’ta gerçekleşen konferans kapsamında Türkiye’de kısa sürede banka kredilerinde kefalet hacminin büyüyerek kobilerin finansmana erişimi konusundaki sağlanan kolaylıklar ve  gelinen nokta ile ilgili bilgiler verdi.


Konferans kapsamında Finansal istikrar ve sürdürülebilirlik, finansal eğitimin önemi, fintek firmalarının KOBİ finansmanına etkisi, ticari bankalar ve kalkınma bankaları ile entegrasyonu,  “2030 Asya Pasifik’te Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası” kapsamında yer alan KOBİ’lerin finansal kaynaşmasının iyileştirilmesi (finansmana erişiminin iyileştirilmesi), etkili politikaların tespiti, banka ve mikro finans kuruluşları arasındaki ortaklık yapısının geliştirilmesi, kredi bürolarının önemi, ülke bazında kredi garanti yapıları ve uygulamaları konularında bilgiler paylaşıldı.