Kefalet kurumlarına öncülük eden tek Avrupa kuruluşu Avrupa Kredi Kefalet Kuruluşları Birliği’nin (AECM) 25. Genel Kurulu 1-2 Haziran’da Madrid’de gerçekleştirildi. Birliğe 12 yıldır üye olan Kredi Garanti Fonu da Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Genel Müdür İsmet Gergerli, Yönetim Kurulu üyeleri Gürsel Baran, Alper Batur ve Murat Kulaksız’ın da yer aldığı geniş bir heyetle Genel Kurul’da Türkiye’yi temsil etti.

Genel Kurul’un özel oturumunda yapılan ve KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli’nin de yedek üye sıfatıyla katıldığı Yönetim Kurulu toplantısında Genel Kurul gündemine alınacak hususlar değerlendirildi.

Genel Kurulun ilk oturumunda bir sunum yapan Gergerli, KGF’yi bir yılda dünyanın en büyük kredi garanti kurumu haline getiren yol haritası hakkında paylaşımlarda bulundu. KGF’nin iş süreçleri ve gelinen noktada Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyla ilgili geniş bilgi veren Gergerli, diğer ülke temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye’de uygulanan modelin başarısını ilgiyle karşılayan yabancı ülkelerin kefalet kuruluşu temsilcileri bu modelin, ülkelerine uyarlanması konusunda KGF heyetiyle çeşitli temaslarda bulundu.

40’tan fazla ülkeden 250’den fazla temsilcinin katıldığı etkinliğin ilk gününde AECM’in 25. yıl kutlamalarına odaklanılırken, ikinci gününde ise küresel tartışmalara yer verilerek kefalet kuruluşlarının dünya ekonomisine katkılarından bahsedildi.

İspanya Kefalet Kuruluşları Konfederasyonu (CESGAR), Avrupa kuruluşlarının Madrid’te düzenlenen Genel Kurul’unun önemini vurguladı. Ayrıca AECM’nin iş dünyasında nasıl bir öneme sahip olduğunu ve milyonlarca KOBİ üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu önemle belirtti.

CESGAR Başkanı Jose Ronaldo Alvared, sektörde yetersiz bilgi durumunun Avrupa’da nasıl çatışmalar yarattığını açıklarken, bir sektörde uyum ve birlik içinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. İspanya’nın 122.000 KOBİ’ye destek verdiğini ve 600.000 çalışanı desteklediğini açıkladı.

Ayrıca geçtiğimiz yıl AECM’in Portekiz’de yıllık etkinlikleri sırasında tüm dünyadan birçok kurumun katılımıyla kurulan Küresel Kefalet Kuruluşları Ağı (GNGI) da etkinlikte hazır bulundu.

 

Avrupa’daki Garanti Kurumlarının Birliği

AECM’in 26 Avrupa ülkesinden toplam 42 üye kurumu bulunmaktadır. Bosna-Hersek, Sırbistan, Rusya, ve Türkiye bu ülkelere örnektir. Üyeler; özel sektör ve kamu kuruluşlarından oluşmaktadır. Hepsinin ortak vazifesi KOBİ’lere kredi sağlamaktır. 2016’nın sonunda, AECM üyesi kurumların portföydeki toplam garanti hacimleri 85 milyon Euro’dan fazladır ve 3 milyon KOBİ’nin yeni kefaletleri için toplamda 29 milyar Euro’luk bir hacim ihraç oluşturmuşlardır.