Kredi Garanti Fonu ve Eximbank arasında uygulanan Hazine Destekli Doğrudan Kefalet protokolü sona ermiş olup Hazine Deste kli Kefaletlere ilişkin talepler doğrudan Eximbank’a yapılarak kefalet talepleri diğer bankalarda olduğu gibi Eximbank tarafından Kurumumuza iletilecektir.

KGF Özkaynaklarından verilen Doğrudan Eximbank Kefaletleri uygulaması ise devam etmektedir.