İHKİB-EXIMBANK-KGF İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Küçük ve orta ölçekli hazır giyim üreticilerinin ihracat potansiyeli ve performansını arttırmak amacıyla finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını öngören “İHKİB-EXIMBANK-KGF İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Eximbank, ihracatı geliştirmek için KOBİ niteliğindeki hazır giyim ihracatçısı işletmelere kullandırılmak üzere KGF’ye 100 milyon TL ilave kefalet limiti sağlamıştır.

200 bin USD ile 2 milyon USD arasında ihracat gerçekleştiren şirketlerin kullanabileceği KGF kefaletinin limiti firma başına maksimum 2 milyon TL olarak belirlenmiştir.