BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) Boru Hattı Projesi

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattının geçtiği Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana illerinde iktisadi faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik proje 2007 yılında başlamış olup, 2017 yılında sona erecektir. BTC Co. ve KGF A.Ş. işbirliğinde yürütülen proje için taraflar toplam 2 Milyon USD tutarında bir fon oluşturmuştur. Bu fon KGF’nin kurumsal kefalet fonksiyonu sayesinde toplamda 20 Milyon USD kefalet hacmi ve 25 Milyon USD kredi hacmi yaratacaktır.

Projenin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi ve hedeflenen hacme daha kısa sürede ulaşılabilmesini teminen, AYF destekli “Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları” projesinde başarıyla uygulanan “Portföy Garanti Sistemi” bu projede de uygulamaya geçirilecektir. Mevcutta 3 banka üzerinden yürütülen proje BTC Co. firması ile varılan mutabakat sonrası 21 banka üzerinden yürütülmeye başlanarak daha geniş bir kitleye hitap etmesi sağlanacaktır.