1. PORTFÖY GARANTİSİ SİSTEMİ (PGS)

 

PGS’de genel işleyiş nasıldır?

 

KOBİ’ler Bankaya kredi başvurusu yapar. Uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular, Banka tarafından KGF’ye iletilir. KGF tarafından sadece Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygunluk kriterlerinin kontrolü sağlanarak onay verilir. Onay akabinde Banka KOBİ’ye krediyi kullandırır.

 1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.
 2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.
 3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.
 4. KGF uygunluk kriteri kontrolü yapar.
 5. KGF Bankaya onay verir.
 6. Banka krediyi kullandırır.

 

 1.     PGS KAPSAMI DIŞINDA KALAN KEFALETLER (PLS)

Genel işleyiş nasıldır?

 

Firma tarafından Bankaya kredi başvurusunda bulunulur. Banka, kendi değerlendirme sisteminde kredi vermeyi uygun gördüğü firma talebini KGF’ye gönderir. KGF tarafından işleme alınan talepler, işleme alındığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde değerlendirilerek karara bağlanır.

 1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.
 2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, banka krediyi onaylar.
 3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.
 4. KGF kredi değerlendirmesi yapar.
 5. KGF Bankaya onay verir.
 6. Banka krediyi kullandırır.